Prípravka 2007

pripravka07

Zľava v horný rad: Dominika Spisárová, Richard Konvický, Barbora Baranovičová, Adam Glosz
Dolný rad: Lucia Valová, Denis Horvát, Ján Baranovič, Lukáš Valo.
Na fotke chýbajú: Miroslav Výtiska, Miroslava Gašparíková, Nina Miškerníková, Michal Ďurina a Viktória Žifčáková

Najmladší adepti vodného póla sa pripravovali pod vedením trénera Jána Baranoviča v priestoroch SLK a.s. – v Balneoterapii II.
Tréningy boli tri krát v týždni a počet záujemcov stúpal z mesiaca na mesiac. Deti čaká v roku 2009 súťaž 11-ročných žiakov a tak usilovne trénujú a zlepšujú sa z týždňa na týždeň.