Vznik klubu

Plávanie a vodné pólo patria celé desaťročia k najúspešnejším športom v Piešťanoch. Dlhé roky boli oba športy súčasťou jedného klubu. Je to pochopiteľné, veď vodné pólo má základ v plávaní a faktom je, že väčšina vodných pólistov sa k lopte dostala prechodom od plávania.

Archívy prezrádzajú, že prvé pokusy s organizovaným plávaním a vodným pólom v Piešťanoch začali v roku 1932. O rok vzniklo prvé plavecké a vodnopólové družstvo. Termálne kúpalisko EVA ešte neexistovalo, a tak podľa slov jedného z pamätníkov, Vojtecha Anderleho, trénovali vodní pólisti v stojatej vode teplého ramena. Namiesto bránok slúžili pólistom drevené koly. V tom istom roku sa začalo v Piešťanoch s výstavbou kúpaliska EVA, a to bol signál k založeniu plaveckého a vodnopólového klubu.

Vznik klubu

Piešťanský plavecký klub – PPK, ktorého súčasťou boli aj vodní pólisti bol založený na valnom zhromaždení v Grand hoteli Royal (dnešný Slovan) dňa 7.júna 1934. Medzi zakladajúcimi členmi boli Imrich Winter, Orosz, Svátek, Pankovič, Zelenay, Benko, Blum, Šury, Zelenayová a samozrejme športový nadšenec Dr.Vojtech Horváth, ktorý bol dušou klubu a celé desaťročie náčelníkom klubu.

Pod značkou PPK vyrastali neskôr, už v bazéne novootvoreného kúpaliska EVA, ktoré v tom čase patrilo k najmodernejším v celej Európe, úspešní plavci a pólisti, z ktorých sa viacerí stali aj reprezentantmi republiky. Kúpalisko bolo dané do užívania 7.novembra 1934 a v ďalších rokoch sa stalo dejiskom mnohých medzinárodných podujatí v plávaní a vodnom póle, ktoré tento šport spropagovali medzi piešťanskou mládežou.