Roky 30-te

30

Horný rad zľava: Smieško, Haas, Dr.Horváth, Kraus, Dr.Majerčák, Manhaim, Beck, Weiss, Blum, Benko
Dolný rad zľava: Goldsteins, Králik, Goldshmid, Löwy, Zelenay

Na piešťanskej EVE sa organizovali medzinárodné stretnutia hlavne so súpermi z Maďarska a Rakúska. V akcii bolo možné vidieť mnohých majstrov sveta a olympijských víťazov z Maďarska. Zo slovenských družstiev boli najčastejšími súpermi družstvá z Bratislavy, Trenčína, Nitry, Komárna a Zvolena.