11-roční

11rocnifoto13

Tréner: Róbert ŽÁK

Horný rad zľava: Kristína KLAMPÁROVÁ, Tamara TELIČIAKOVÁ, Dávid FEDORKO, Jakub HOLIČ, Viktor KNAPEC, Adam BERLANSKÝ, Timotej GANGUR, Patrik BENEDIG

Dolný rad zľava: tréner Róbert ŽÁK, Dominika FEDORKOVÁ, Tamara KOLÁROVÁ, Silvia KOZÁKOVÁ, Katarína GREŽĎOVÁ, Artur KOLÁRIK, Ľuboš VENÉNY, Denis ZEČIRI