Ženy

zeny_2015

Horný rad zľava: Ján BARANOVIČ – tréner, Vanda KAFFKOVÁ, Klaudia MARTINKOVÁ, Michaela HAŠKOVÁ, Michaela KLAMPÁROVÁ, Katarína GALOVÁ, Veronika ŠKODNÁ, Nataša RYBANSKÁ, Alexandra RAVINGEROVÁ

Dolný rad zľava: Viktória CHRENKOVÁ, Karin MAJERNÍKOVÁ, Sabina GANGUROVÁ, Beáta KOVÁČIKOVÁ, Barbora BARANOVIČOVÁ, Katarína KIRKOVÁ.