Termíny súťaží

Zápasy našich družstiev v mesiacoch
február 2020 – jún 2020

 

11-roční (nar.2009 a mladší)

Prípravné zápasy:

28.-29.3.   Komárno
18.-19.4.   Topoľčany
16.-17.5.   Nováky
20.-21.6.   Piešťany

Letné majstrovstvá:

 1. turnaj 13.-14.6.2020       
 2. turnaj 27.-28.6.2020

 

Mladší žiaci (nar. 2007 a mladší)  

Národná liga (skupina o 6. – 9. miesto):

 1. turnaj 8.-9.2.   Žilina
 2. turnaj 14.-15.3.   Hornets Košice
 3. turnaj 4.-5.4.    Sl. UK Bratislava
 4. turnaj 9.-10.5.   Piešťany

Starší žiaci  (nar. 2005 a mladší)

Národná liga (skupina o 7.-11.miesto):

 1. turnaj odohraný
 2. turnaj 31.1.-2.2.    Šamorín
 3. turnaj 6.-8.3.    Olympia Košice
 4. turnaj 1.-3.5.    Piešťany
 5. turnaj 19.-21.6.    Vrútky

 

Kadeti (nar. 2003 a mladší)

Družstvo nebolo prihlásené  do súťaže.

Juniori (nar. 1997 a mladší)

Národná liga:

 1. turnaj bol odohratý v Novákoch
 2. turnaj 22.-23.2. Bratislava
 3. turnaj 2.-3.5. Piešťany
 4. turnaj 6.-7.6. ŠKP MD Košice
 5. turnaj 4.-5.7. Hornet Košice (Preložený turnaj z termínu 28.-29.3.)

Muži  (nar.2003 a starší)

II. liga:

 1. kolo
 2.  kolo
 3.  kolo
 4.  kolo
 5.  kolo 

 

Žiačky (nar. 2006 a mladšie)

Národná liga:

 1. turnaj bol odohraný
 2. turnaj 22. 2.-23. 2.   Topoľčany
 3. turnaj 21.-22. 3.   ŠK Olympia Košice (Piešťany pauzujú)
 4. turnaj 4.-5. 4.   PVK Vrútky
 5. turnaj 25.-26. 4.   Piešťany
 6. turnaj 22.-24. 5. u prvého po piatom turnaji   

Kadetky (rok nar. 2003 a mladšie)

Národná liga:

 1. turnaj bol odohraný 
 2. turnaj bol odohraný
 3. turnaj 14.-15.3.   Topoľčany
 4. turnaj 18.-19.4.   ŠK Olympia Košice
 5. turnaj 16.-17.5.   Piešťany  
 6. turnaj 6.-7.6.    u prvého po piatom turnaji

Juniorky (rok nar. 1997 a mladšie) 

Národná liga:

 1. turnaj 15.-16.2.   Topoľčany
 2. turnaj 29.2.-1.3.   Bratislava
 3. turnaj 28.-29.3.    ŠKP Košice
 4. turnaj 9.-10.5.   Piešťany
 5. turnaj 30.-31.5.   ŠK Olympia Košice
 6. turnaj 13.-14.6.    u prvého po piatom turnaji

Veteráni (35 r. a starší)