Názov klubu

Názov klubu

Počas svojej existencie klub viackrát zmenil názov. Pôvodný piešťanský plavecký klub vystriedal ŠK Piešťany, pod hlavičkou ktorého súťažili plavci a pólisti od roku 1943. V prvej polovici 50-tych rokov piešťanskí plavci a pólisti štartovali pod názvom Sokol kúpele Piešťany .V roku 1957 klub opäť zmenil názov na Slovan kúpele Piešťany. Od sedemdesiatych rokov minulého storočia bol oddiel plávania a vodného póla spolu s tenistami a nohejbalistami súčasťou telovýchovnej jednoty Kúpele Piešťany. Začiatkom 90-tych rokov ukončila TJ svoju činnosť a vznikli štyri samostatné kluby, medzi nimi i Klub vodného póla Kúpele Piešťany.

Vodné pólo a kúpele

Činnosť plavcov a pólistov je od samého začiatku spojená s piešťanskými kúpeľmi. Zakladatelia novodobých kúpeľov – rodina Winterovcov podporovala šport, ktorý bol atrakciou aj pre kúpeľných hostí, či už to bol golf, tenis alebo plávanie a vodné pólo. Imrich Winter bol aj pri zakladaní klubu.

Tréningy i zápasy sa konali v priestoroch vybudovanými ako súčasť kúpeľov – či to už bolo teplé rameno, Napoleonské kúpele alebo kúpalisko EVA. Plavecké športy boli vedením kúpeľov podporované aj v období, keď boli štátnym podnikom a tiež aj neskôr ako súkromná resp. akciová spoločnosť.

Kúpalisko EVA a kúpele sú dodnes súčasťou a symbolom piešťanského vodného póla.