I. desaťročie 21 storočia

Od roku 1999 začal pracovať výbor v novom zložení s cieľmi rozšíriť členskú základňu, spopularizovať vodné pólo medzi mládežou a postupne zvyšovať výkonnosť družstiev. Postupne sa pravidelným náborom a zainteresovaním bývalých hráčov do tréningového procesu podarilo vytvoriť a do súťaží riadených Slovenským zväzom vodného póla družstvá vo všetkých vekových kategóriách mužov i žien. Klub teda reprezentovalo až 10 družstiev vrátane veteránskej kategórie.

Dosiahli sa aj úspechy v mládežníckych kategóriach, kde sa podarilo odlepiť z posledných priečok v tabuľkách a naše družstvá starších žiakov a ml, dorastencov bojovali dokonca o medaily. Družstvá žien, junioriek i žiačok získali celý rad umiestnení na II. resp. III. mieste, ale vytúžený titul Majstra Slovenska sa zatiaľ nepodarilo vybojovať. V reprezentačných výberoch kadetov a juniorov sa objavili opäť hráči a hráčky nášho klubu – Poprádi, Žák, Lisák, Ferkodič, Legenza, K.Galová, M.Nortíková, M.Hašková, K.Kubánová, Lazarová, Z.Kubánová.

Zatvorením kúpaliska EVA v roku 2007 sa tréningové možnosti pre vodné pólo výrazne obmedzili. V bazéne hotelových bazénoch na území mesta je síce možné absolvovať plaveckú prípravu, ale tréning s loptou nie je možný. Na území mesta nie je k dispozícii bazén, v ktorom by bolo možné postaviť vodnopólové ihrisko s bránou a preto je pochopiteľné, že výsledky družstiev sú v tomto roku len priemerné. Šport, ktorý sa môže ako jeden z mála kolektívnych športov v meste Piešťany pochváliť titulom Majstra republiky nielen v mládežníckych, ale aj v seniorskej kategórii je na pokraji zániku. Situáciu by pomohlo vyriešiť Mesto Piešťany výstavbou mestského bazéna, ktorý by spĺňal parametre pre športovú činnosť – plávanie a vodné pólo.

Bazén hotela Sĺňava kde prebieha tréningový proces cez zimné mesiace je možné po úpravách využívať na tréning s loptou, čo skvalitnilo úroveň tréningov. Najmladšie kategórie tu môžu odohrať i súťažné zápasy. Využívame taktiež bazén v Novom Meste n/ Váhom.

V roku 2008 sa rozhodlo vedenie klubu požiadať o prenájom kúpaliska vlastníka –  SLK a.s. na letnú sezónu. Vedenie klubu sledovalo potrebu zabezpečenia podmienok na tréningovú činnosť.

Od roku 2008 teda  klub s podporou majiteľa kúpaliska SLK a.s. a Mesta Piešťany /okrem roku 2009/, prevádzkuje v letnej prevádzke Kúpalisko Eva. Tým sa vytvorili podstatne lepšie podmienky pre tréningy, pretože všetky športové kategórie klubu využívajú v maximálnej miere možnosti, ktoré nám prevádzka kúpaliska umožňuje.