Kadetky 2015

kadetky2013thumb

Horný rad zľava: Beata KOVÁČIKOVÁ, Barbora BARANOVIČOVÁ, Veronika ŠKODNÁ, Alexandra RAVINGEROVÁ, Viktória CHRENKOVÁ, Sabina GANGUROVÁ, Laura JURICOVÁ, Klaudia MARTINKOVÁ, Michaela KLAMPÁROVÁ, Terézia ŠIMEKOVÁ, Nataša RYBANSKÁ

Dolný rad zľava: Karolína LENDELOVÁ, Mária KOŤKOVÁ, Katarína KIRKOVÁ, Petra KOŤKOVÁ